Preloader image
0%

Fosteret ditt trenger omega-3

Alle vet at mors matvaner påvirker barnet i magen. Hva er det da ekstra lurt å tilføre i kosten og hvorfor? Psykolog og fembarnsmor, Kjerstin Hansen-Øye, gir deg svaret.

I de siste tre månedene i svangerskapet er det svært viktig for barnet at mor øker inntaket av omega-3 betydelig. Det er i denne fasen hjernen utvikles og barnet trenger såkalte essensielle fettsyrer, som EPA (Elcosa Pentaenoic Acid) og DHA (DocosaHexaenic Acid) for normal hjerneutvikling.

Fosteret får EPA og DHA via morkaka og derfor må mor ha nok EPA/DHA i sin kropp, eller fylle på ved mangel dersom hun skal kunne gi nok til barnet og dets utvikling.

Barnet i magen trenger omega-3 til flere funksjoner; det er viktig for cellemembranens funksjon, for fysiologiske funksjoner, for hjernen og for retina i øyet. Fosteret krever vedvarende og jevn tilførsel av omega-3 og er helt avhengig av at beholdningen hos mor er stor nok.

Fordeler i selve svangerskapet

Forskning fra områder der kvinner hadde stort inntak av fisk (og da høyt inntak av de langkjedede omega-3-fettsyrene EPA og DHA), viste at dette hadde positiv effekt på kvinnenes svangerskap. De hadde i gjennomsnitt 1-3 dager lenger svangerskap, barna deres hadde noe høyere fødselsvekt og forekomsten av pre-eclampsia (plutselig forhøyet blodtrykk og proteiner i urinen) hadde en mulig nedgang.* I tillegg ble det ansett at risiko for prematur fødsel var mindre.**

Nyere forskning mener at omega-3 kan ha en effekt på kvinner som utvikler svangerskapsdiabetes under svangerskapet, ettersom fettsyreprofilen deres kan endre seg under graviditet.*** Det er viktig for disse kvinnene å følge nøye med på helsen sin, inklusive sin egen fettsyreprofil, under hele svangerskapet.

Fortsatt viktig utvikling etter fødsel

Når barnet er født, trenger mor fortsatt tilførsel av omega-3; ikke bare for å etterfylle egne lager for egen bruk, men også for å opprettholde barnets tilgang til disse essensielle fettsyrerne dersom mor ammer. Så tidlig i livet er hjernen, øynene og nervesystemet fortsatt under utvikling. Kvinner som spiser fet fisk, har større lager av omega-3 i systemet og gir derfor mer til sitt barn.

Hva gjør man ved premature fødsler?

Premature barn går glipp va den siste viktige tilførselen av EPA/DHA og er født med lavere innhold av EPA/DHA i hjernen og i leveren. Dette kan føre til problemer med visuell koordinasjon og funksjonssvikt i retina i øyet.

Ettersom disse essensielle fettsyrene er så nødvendige for utvikling av syn og hjernefunksjon, er det visse beviser for at mangel på EPA/DHA hos for tidlig fødte kan føre til nevrologiske problemer, bl.a. lærevansker og sosiale/atferdsmessige vansker. Fysisk vekst hos den nyfødte blir også påvirket og studier viser at barn som fikk tilskudd av EPA/DHA hadde økt vekst til forskjell fra dem som ikke fikk tilskudd.**** Studiene viser også at babyer som ble ammet og var mellom to og fire måneder, hadde skarpere syn enn babyer som var blitt gitt morsmelkerstatning.

Når barnet får morsmelkerstatning:

Dersom mor gir barnet morsmelkerstatning, kan barnet fremdeles få i seg omega-3-fettsyrer. Selv om produsentene av morsmelkerstatning prøver å etterligne profilen i omega-3, finnes det forskjeller. Eksempelsvis er det enkelte som ikke har DHA direkte i erstatningen. Ammende barn viser mer modenhet i syn og har høyere IQ enn barn som har fått morsmelkerstatning. Denne forskjellen kan skyldes ulikhetene mellom den naturlige omega-3-profilen og den kunstige som finnes i morsmelkerstatning. *****

Husk: God og fersk fiskeolje kan gis direkte til barn fra fire ukes alder.

 

Referanser:

*Olsen SF Consumption of marine n-3 fatty acids during pregnancy as a possible determinant of birth weight. A review of current epidemiological evidence. 1993 Eidemiologic Rewviews 15; 399-413.

**Hornstra G. Essential Fatty acids in mothers and their neonates. American Journal of Clinical Nutrition. 2000 71(s) 1262-1269.

***Wijendran V, Bendel RB, Couch SC, Philipson EH, Cheruku S, Lammi-Keefe CJ. Fetal Erythrocyte phospholipid polyunsaturated fatty acids are altered in pregnancy complicated with gestational diabetes mellitus. Lipids 2000;35(8): 927-931.

****Innis Sm Adamkin DH, Hall RT et al. Docosahexanocic acid and arachidonic acid anhance growth with no adverse effects in preterm infants fed formula. Journal of Pediatrics 2002 10; 547-554.

*****Birch EE, Garfield S, Hoffman DR, Uauy R. Dietary essential fatty acid supply and visual acuity development. Investigative Ophthalmology and Visual Science. 1992 33 3242-3253.