Preloader image
0%

Omega-3 forskning

Det er mye forvirring rundt kvalitet og dermed helsefordeler med Omega-3-produkter. Mange produsenter velger bevisst å villede kundene. At dette er en fishy industri, har vi fått tydeliggjort gjennom NRK-programmene om norsk fiskeoljeproduksjon i Peru og Chile.

Det eneste gangbare er å holde seg til målbare standarder og forskningsbasert fakta.

Fiskeoljekvalitet måles etter standard på:

  1. RENHET:

Miljøgifter/toxiner, inkludert PCB-lignende stoff måles i Picogram/gram. Denne skal ikke overstige 2,0(EU-standard). I 2005 viste en undersøkelse at 33% av produkter på den norske markedet lå på et høyere nivå og måtte trekkes fra markedet straks. Bransjen har vært nødt til å skjerpe seg, og i dag er produktene på det norske markedet innenfor grensen. Arktisk torsk har et naturlig lavere nivå enn fisk fra varme og mer forurensede farvann.

2. HARSKHET:

Oksidasjon måles i TOTOX. Anisidin (AV)og Peroksid (PV)er markører for harskning. PVx2+AV= TOTOX

Standards AV PV MAX TOTOX
God olje 2,0 3,8 9,6
10% oksidert 3,2 5,3 13,8
25% oksidert 6,3 8,4 23,1
50% oksidert 11,3 18,3 47,9
75% oksidert 17,4 29,2 75,8
Svært harsk olje 25,6 37,5 100,6
  1. SYN, LUKT OG SMAK:

Organoleptisk test. Oljen vurderes fra lyshet, lukt og smak. En olje laget av ferskt råstoff smaker ikke vondt.

 

Forskningsrapport nr. 196,2011 fra Rubin (En norsk stiftelse for bedre utnytting av råstoff fra havet):

«Lite oksiderte Omega-3 oljer og potensielle helsefordeler»

Av de 56 oljene som ble analysert, var det bare 4 produkter som tilfredsstilte anbefalt kvalitetskrav fra bransjens eget organ GOED (Global Organization for EPA and DHA) med en grenseverdi for oksidering (harskning) på Peroksidverdi (PV) mindre enn 5 og Anisidinverdi (AV) mindre enn 20.

Samtlige oljer fra Anchoveta fra Sør-Amerika (18(%DHA)/12(%EPA)-oljer), 13 oppkonsentrerte fiskeoljer, 2 nordeuropeiske fiskeoljer og 4 seloljer hadde TOTOX over 26.

De aller fleste kapsler består av konsentrater.

Oljer på det norske markedet:

Tabellen viser variasjoner i harskning:

PV AV TOTOX (2xPV + AV)
18/12-oljer (fra Sør-Amerika) 7.3 – 39.8  8.7 – 34 30.9 – 113.6
Oppkonsentrerte fiskeoljer 5.3 – 27.9 6.2 – 19.9 17.7 – 70.6
Nordeuropeiske fiskeoljer 4 – 23.5 2.1 – 11.2 10.8 – 58.2
Seloljer 0.8 – 16.1 3.1 – 6.7 8.1 – 38.8
Haileveroljer 5.3 – 7.4 2.9 – 9.6 17.1 – 24.2

Marine oljer har et høyt innhold av sunne flerumettede fettsyrer som lett utsettes for oksidasjon. Dette gir opphav til dårlig smak og lukt på produktene og en usikkerhet om sunnhet for forbruker. Oksidasjon er en kontinuerlig prosess og den kan ofte ligge latent før den øker eksponentielt. Kvaliteten på råstoffet er med dette viktig for oksidasjonsstatus.


-En fiskeolje av høy kvalitet smaker som en matolje.
(S9)

-Den beste metoden for måling av oksidasjon er å bruke et kvalifisert smakspanel.(s.10)

”I tillegg til oljene beregnet på helsekostmarkedet, ble oljer av FF-kvalitet analysert. Disse oljene har gjerne en annen historie og prosessering og kan ikke sies direkte å kunne sammenlignes med de konvensjonelle helsekostprodukter.

Oljene til ”functional food”-produkter har for eksempel en PV på under 1 og er laget av meget ferskt råstoff. Siden disse oljene skiller seg såpass ut, har vi latt være å ta disse med i resultatene. Blant annet på grunn av pris inngår normalt ikke disse oljene i helsekostsegmentet.” (s15)

Forskrift om fiskemel, fiskeolje m.v. fra 1999 omhandler ikke oksidasjon.

Det er i dag ingen kvalitetskrav for oksidasjon i fiskeoljer som selges i Norge.

Farmasiens krav for torskeleverolje og 18/12-oljer er: PV mindre enn 10 og AV mindre enn 30.

I Norge ble det i 2006 omsatt Omega-3 produkter for en halv milliard kroner og er med 22% av markedet det mest solgte helsekostproduktet.

I dette markedet er det oljeprodusentene selv som har ansvaret for kontroll av oksidasjonskvalitet. (s.11)

Innenfor EU’s regelverk kan fisk som er lagret uten kjøling være opp til 36 timer gammel fra fangst til prosessering og likevel kunne gå til humant konsum (Commision Regulation (EC)No 1020/2008). (s.12)

De fleste butikker har minimal kunnskap om behandling og oppbevaring av fiskeoljeprodukter.

I varedeklarasjonen på konsentratene var det verken oppgitt type fiskeolje eller fettsyreform i oljene (naturlig eller kunstig). (s.14)

Harsk olje kan føre til tap av EPA og DHA.(s.38) og tap av fett i cellemembranene (s.40). Riktig fett gjør cellemembranene smidige og er helt avgjørende for cellenes funksjon og den viktige kommunikasjonen mellom cellene.

Likedan viser studien at cellene får et forhøyet nivå av oksidert fett, og at aktiviteten til antioksidanten (SOD) i cellene synker.(s.42). Kraftigst oksidering og høyest betennelsesreaksjon fikk cellene som ble tilsatt etylester, altså kunstige fettsyrer.(s.51)

Denne undersøkelsen som tar utgangspunkt i celler fra tarmen, viser at Omega-3 har en hemmende effekt på kreftceller (Fukunaga et al, 2008). Gode oljer har en større hemmende effekt enn oljer med dårlig kvalitet.(s.55)

Helseeffekt-studier.

Sammenhengen mellom oksidativ skade og utvikling av sykdom gjenspeiles i en rekke publikasjoner.(Blomhoff et al, 2004, Staff og Halvorsen 2003, Turner et al, 2006).

Konklusjon:

Omega-3-oljer har veldokumenterte helseeffekter på mennesker.

– Normal utvikling av nervesystem og netthinne hos nyfødte.
– Redusert risiko for hjerte-karsykdommer
– Kontroll av kronisk betennelse

– Forebygging av psykiske problemer