Preloader image
0%

Miljø og bærekraft

Havfruene er opptatt av at vår etiske standard følges i all vår virksomhet.

Vi vil ta miljømessig ansvar for våre produkter.

Vårt samfunnsoppdrag. Vi er opptatt av sammenhengen mellom forebyggende helse, miljø og samfunnsøkonomi og bærekraften i dette. Vårt samfunnsoppdrag er også å opplyse om verdien av ferske og rene matvarer og kosttilskudd med råvarer fra havet.

Målet vårt er å ha en transparent bedrift som er 100% bærekraftig både miljømessig og samfunnsmessig. Vi satser på norske, kortreiste råvarer fra bærekraftig fiske, god utnytting av biprodukter av arktisk torsk: torskeleverolje til tran/Omega-3 og collagenpeptid av torskeskinn. Neste restprodukt er fiskebeinmineral. Foredling skjer i lokalmiljø i Nord-Norge og på Inderøy.

Vi startet opp i protest mot alle dårlige Omega-3- produkter, med juks i bransjen, med oppkjøp av konkurrenter som de kapitalsterke driver, med reklamemakt til å formidle usanne helsepåstander, osv, osv. Ingen liker å bli lurt.

Velregulert fiske

 • Norsk fiskeriforvaltning har de siste 30 årene vært den beste i verden. Kvotene er strengt regulert. På grunn av dette øker bestanden av norsk skrei, og i februar i 2017 er det fisket mer skrei enn noensinne.
 • Lofotfisket foregår årlig, og fisken blir fanget langs kysten av lokale fiskere med selveide båter, der fangstmetodene er strengt overvåket.
 • Verdiskapningen skjer i lokalmiljøene i Nord-Norge og er en svært viktig forutsetning for bosetting og levedyktige lokalsamfunn.
 • Norge har de beste råvarene rett utenfor stuedøra, i verdenssammenheng er dette kortreist mat, mens trålere som er eid av kapitalsterke foretak og opererer på de store verdenshavene, gir langreist mat og setter store miljøavtrykk.
 • Norske myndigheter har klare regler for arbeidsvilkår for alle arbeidstakere, mens mye av oljen som produseres utenfor landet har svært kritikkverdige forhold for fiskere og ansatte i fiskeoljefabrikkene.

Høykvalitetsprodukter

 • Ferske restprodukter er våre råvarer. Havfruenes Tran er utvunnet av leveren, Havfruenes Marine Collagen av skinnet, Havfruenes Marine Mineraler av beinene. Vi utnytter dermed deler av fisken som ellers ville gått til spille. Fiskekjøtt er næringsrik og viktig menneskeføde og skal brukes til det.
 • Fisk og fiskeolje er ferskvarer, og da er det en forutsetning av råvaren blir prosessert raskt. Helsefordelen er større med inntak av fersk kvalitetsmat enn harsk billigmat.
 • Vår fiskeoljeleverandør innehar følgende sertifikater:
  a. Friend of the Sea Criteria for Sustainable Seafood
  b. MSC- Cerified Sustainable Seafood. The MSC approval gives the company the right to apply for the MSC eco label to fish and fish products within their scope of certification
 • Matkvalitet og spobarhet blir stadig viktigere begrep. Sammenhengen mellom kortsiktig profitt, dårlig matkvalitet og mangelen på samfunnsmessig og miljømessig bærekraft blir mer og mer åpenbar.

Miljøvennlig innpakning

 • Innpakning for alle våre produkter er miljøvennlig: Glassflasker for Havfruenes Tran og papirposer for Havfruenes Marine Collagen. Alle innpakningsesker er brune/ubleiket og laget av resirkulert papir produsert i Norge.

Transparent bedrift med sporbare produkter

 • Vi har en bedrift som er oversiktlig. Våre etiske retningslinjer har vært med fra første stund, og de blir fulgt. De er ikke bare pynt og kommet inn som sminke for å tilfredsstille markedet og gi bedriften et godt omdømme.
 • Folk vil vite hvor maten kommer fra. Alle våre produkter er sporbare.

Havfruenes Hus på Inderøy

 • I tråd med vår miljøprofil har vi bygd et grønt hus. Det er et lavenergihus i tre med trefiberisolasjon og bergvarme som oppvarmingskilde. Dette valget har gitt oss en ekstrautgift på 10%. Når bedriften har økonomisk mulighet til å installere den nyeste teknologi innen solcelleoppvarming, vil vi gjennomføre dette. Bergvarmen reduserer strømforbruket med 80% og gir redusert CO2-utslipp på over 2000kg pr. år. Huset har ikke plast i veggene; det puster.
 • En stor foredragssal i 2. etasje med utsikt til vakre Straumen, gir oss muligheter til å holde foredrag om bærekraft i liten og i stor skala.