Abonnement

Kjerstin og alle tran 3

Abonnementet innebærer fast levering hver 12.uke med 2, 3, 4, 5 eller 10 flasker med 15% avslag.

Det inngås en avtale om autogiro. Abonnementet kan endres, en kan hoppe over en sending eller si opp avtalen.

Alle beskjeder må være skriftlig.